سیستم جست و جوگر سرقت ادبی

بهینه ساز های موتور جست و جو
توجه!   کاربر عزیز ابزار سئو و بک لینک در این سایت ارائه نمیشود میتوانید از ابزارهای وب سایت استفاده کنید

جست و جو گر سرقت ادبی

Paste (Ctrl + V) your article below then click Check for Plagiarism!Maximum 1000 words limit per search.
Total Words: 0

Checking...

درباره جست و جو گر سرقت ادبی

 

متی که شما واد کردید با دقت اسکن می شود و با نتایج یافت شده بر روی وب مقایسه کامل می شود. در صورتی که متن شما از جایی کپی نشده باشد، ابزار به شما اعلام می کند که متن وارد شده منحصر به فرد است. در صورتی که بخشی یا همه متن وارد شده سرقت ادبی باشد، ابزار نسبت به هر جمله این موضوع را به شما اعلام می کند.