Robots.txt Generator

بهینه ساز های موتور جست و جو
توجه!   کاربر عزیز ابزار سئو و بک لینک در این سایت ارائه نمیشود میتوانید از ابزارهای وب سایت استفاده کنید

Robots.txt سازنده


پیش فرض - تمام ربات ها بله:  
    
خزیدن-تاخیر انداختن:
    
سایت مپ: (در صورتی که میخواهید تغییر نکند خالی بگذارید) 
     
جست و جوی رباط ها: Google
  Google Image
  Google Mobile
  MSN Search
  Yahoo
  Yahoo MM
  Yahoo Blogs
  Ask/Teoma
  GigaBlast
  DMOZ Checker
  Nutch
  Alexa/Wayback
  Baidu
  Naver
  MSN PicSearch
   
راهنماها محدود: مسیر نسبت به دایرکتوری مشخص میشود و باید با اسلش جدا شود "/"
 
 
 
 
 
 
   حالا, بسازید 'robots.txt' این فایل را در دایرکتوری خود. متون را کپی و در آن جایگذاری کنید.


درباره Robots.txt سازنده

درباره ساخت Robots.txt

با این ابزار بدون نیاز به علم کد نویسی برای سایت خودتلن فایل ربات بسازید